Oznaczenia przewodów wg PN

              Oznaczenie dodatkowe, umieszczone przed podstawowym:
  Powłoka:

Y

- polwinit,

Yb

- polwinit benzenoodporny,

Yc

- polwinit ciepłodoporny,

Yn

- polwinit o zwiększonej odporności na rozprzestrzeniania się ognia,

X

- polietylen,

XS

- polietylen usieciowany,

Xn

- polietylen o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie się ognia,

Xz

- polietylen z zaporą przeciwwilgociową,

N

- bezhalogenowy, o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie się ognia,

G

- guma,
  Inne cechy:

H

- kabel o polu promieniowym,
  Materiał żyły:
  - miedź,

A

- aluminium,

AA

- stop aluminium,

F

- stal miękka,
  Podstawowe oznaczenie:
  Cechy przewodów:

D

- jednodrutowy,

L

- wielodrutowy,

DN

- jednodrutowy nawojowy,
  Cechy kabli:

K

- kabel elektroenergetyczny,

KS

- kabel sygnalizacyjny,

KO

- kabel okrętowy (elektroenergetyczny),

KG

- kabel górniczy (elektroenergetyczny),

TK

- kabel telekomunikacyjny,

KWO

- kabel olejowy,
  Przewody do odbiorników ruchomych:

S

- sznur o izolacji gumowej,

O

- przewód oponowy o izolacji i oponie gumowej,
  Oznaczenie dodatkowe, umieszczone za podstawowym:
  Materiał izolacji:

n

- izolacja papierowa z syciwem nieściekającym,

Y

- izolacja polwinitowa,

Yc

- izolacja z polwinitu ciepłodopornego,

X

- polietylen,

Xp

- polietlen piankowy,

XS

- polietylen usieciowany,

G

- guma,

E

- emalia,
  Pancerz:

Ft

- taśmy stalowe,

Fp

- druty stalowe płaskie,

Fo

- druty stalowe okrągłe,

u

- oplot z drutów stalowych, uzbrojenie,
  Osłona ochronna:

A

- włóknista,

y

- polwinitowa,

yn

- polwinitowa uniepalniona,

x

- polietylenowa,
  Inne cechy:

a

- powłoka pokryta przędzą bawełnianą,

b

- izolacja odporna na podwyższoną temperaturę,

n

- z elementem nośnym,

o

- okrągły,

p

- płaski,

g

- giętki,

gg

- bardzo giętki,

u

- uzbrojony,

M

- mieszkaniowy,

O

- przewód,

- do silników głębinowych,

On

- opona z gumy trudnej palnej,

ek

- ekran z gumy przewodzącej,

P

- przemysłowy,

S

- sznur,

W

- warsztatowy,
  Dodatkowe:

S

- samochodowy,

Z

- zapłonowy,

L

- lotniczy,

l

- oplot lakierowany,
  Oznaczenie przeznaczenia przewodu:

ak

- przewód akumulatorowy,

t

- przewód wtynkowy,

w

- przewód wysokiego napięcia,

jo

- przewód jezdny okrągły,

jp

- przewód jezdny profilowy,
  Oznaczenie dodatkowe przewodów płaszczowych i kabli:

P

- płaszcz metalowy,

K

- powłoka ołowiana,

a

- oplot nasycony, odporny n a wpływy chemiczne i atmosferyczne,

o

- okrągły,

t

- opancerzony taśmą stalową,

N

- do instalacji rur jarzeniowych, reklamowych,
 

Przykład oznaczenia kabla elektroenergetycznego wg PN:

Przykład oznaczenia wg PN:

               XRUHAKXS 1x240 RMC/50 12/20 kV

X

- powłoka z polietylenu,

R

- uszczelnienie promieniowe,

U

- uszczelnienie wzdłużne,

H

- pole promieniowe,

A

- żyła aluminiowa,

K

- kabel elektroenergetyczny,

XS

- izolacja z polietylenu usieciowanego,

1x240

- pojedyncza żyła o przekroju 240 mm2,

RMC

- żyła okrągła wielodrutowa, kompaktowa,

50

- żyła powrotna o przekroju 50 mm2,

12/20 kV

- kabel o izolacji 12/20 kV,